Anhöriga mot droger - Gotland

AMD är en förening som kan ge stöd och vägledning till anhöriga när någon i deras närhet börjat missbruka droger.

Föreningen har både egna och andras erfarenhet samt bred kunskap i ämnet. Skulle du vilja kontakta oss, ska du veta att du är inte ensam om problemet, vi är ca 30 medlemmar nu.

Vi kan erbjuda såväl enskilda samtal som samtal i grupp. (Du behöver inte vara medlem för att kontakta oss.)

Läs mer om oss.

 

 

 

Gå direkt till:

 

Besöksadress: Jungmansgatan 123 A
E-post: amdgotland@outlook.com
Tel. Anne 0737-130406
Tel. Annika 070-7671841