Röker ditt barn hasch?

Fakta om hasch

Hasch är narkotika
Hasch är den drog som unga missbrukar mest
Hasch hindrar ditt barns utveckling
Hasch avskärmar ditt barn från verkligheten
Hasch gör att den mentala mognaden avstannar
Hasch kan vara inkörsporten till fortsatt missbruk

Tecken på haschmissbruk

 • Röda ögon
 • Matt och slö blick - eller
 • Skarp och glänsande blick
 • Flammig ansiktshy
 • Hosta
 • Längtan efter sötsaker
 • Törst
 • Trötthet
 • Okoncenterad
 • Aggresiv
 • Skolk från skolan
 • Det försvinner pengar
 • Nya kompisar

Vad gör du om du misstänker att Din tonåring röker hasch?

Tänk på att du som förälder har det största ansvaret och största möjligheten att hjälpa ditt barn så att det inte hamnar i ett haschmissbruk.

Behöver du någon att prata med?

Vänd dig till AMD (Anhöriga Mot Droger) - en förening vars medlemmar är anhöriga som har erfarenhet och kunskap om narkotika och narkotikamissbruk.

Du är inte ensam!

 

 

Gå direkt till:

 

Besöksadress: Jungmansgatan 123 A
E-post: amdgotland@outlook.com
Tel. Anne 0737-130406
Tel. Annika 070-7671841