Hjälp! Mitt barn super eller knarkar. Vad gör jag?

Den känsla av panik, oro och rädsla, men också skuld och skam man som förälder upplever och känner då man fått bekräftat det man kanske innerst inne själv misstänkt en längre tid, är det allt för många föräldrar som upplevt.

Idag är det inte alls ovanligt att tonåringar både prövat på att dricka alkohol och/eller rökt en pipa hasch. På fester eller andra ställen där ungdomar möts är det mycket lätt att få fatt i både den ena och den andra drogen. Misstänker du något sådant gällande ditt barn, gäller det att agera snabbt! Hellre en gång för mycket än en gång för lite eller inte alls!

Om du inte vet, ställ då en rak fråga till ditt barn. Den som inte frågar, får inga svar. Ingen känner ditt barn bättre än du som mamma eller pappa. Förvänta dig inget sanningsenligt svar, men du visar ifalla fall att du är engagerad. Försök få igång ett samtal om droger med din tonåring och lyssna på hur han eller hon ser på detta.

Ditt barn kanske kommer med en bortförklaring eller säger att det bara rör sig om en enstaka gång som han eller hon smakat alkohol eller prövat på att röka cannabis.

Men låt dig inte luras eller lugnas av några konstiga eller kryptiska bortförklaringar!
En missbrukare har alltid minst tusen sådana och gör allt för  att få möjlighet att lugnt kunna fortsätta missbruka droger.

Misstänker du att ditt barn knarkar eller dricker alkohol - kontakta kommunen/regionen där du bor och hör med dem om det finns verksamhet för unga som missbrukar droger. Ring dit och beställ en tid snarast för dig och ditt barn. Är barnet under 18 år har du rätt att göra så, du har föräldraansvar och det är du som bestämmer vad nästa steg ska bli. Inte ditt underåriga barn.

Vet du att ditt barn knarkar och/eller dricker alkohol - agera snabbt! Kontakta skolan och berätta för klassföreståndaren att så är fallet. Begär ett föräldramöte dit alla föräldrar ska komma för att stämma av hur läget är i klassen. en del ungdomar super och/deller knarkar tillsammans, så det kan vara fler i klassen som har samma problem. Utan att deras föräldrar vet om det. Ni måste bilda nätverk där ni stöttar varandra och rapporterar om missbruket fortsätter eller nya "testare" tillkommer.

Om du inte vill berätta för hela klassen, fråga ditt barn vilka fler som också knarkat och bjud hem dessa föräldrar och barn till ett samtal i lugn och ro. Problemet måste direkt komma upp till ytan! Det viktigaste är att alla vet vad alla gör så att ingen kan smita undan och fortsätta med droger. Prata ihop er om gemensamma regler för ungdomarna!

Går ditt barn på urinprovskontroller på någon ungdomsmottagning för att visa på drogfrihet, behöver du som förälder också någon att prata med. Någon som kan vägleda dig och ge dig kraft och mod, någon som kan ämnet och som förstår. Någon som varit i samma situation själv. Du är inte ensam!

Vänd dig då med förtroende till AMD, Anhöriga Mot Droger. Vi har tysthetslöfte i vår verksamhet och inga journaler.

Vi kan frågan och vet vad som gäller.

 

Gå direkt till:

 

Besöksadress: Jungmansgatan 123 A
E-post: amdgotland@outlook.com
Tel. Anne 0737-130406
Tel. Annika 070-7671841