Medlemserbjudande: Samtalsverktyg till dig som är anhörig till en missbrukare (CRAFT)

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)  har visat sig vara särskilt effektivt för föräldrar till barn som missbrukar.

Anhöriga till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress och rädsla. De har även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk.

CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Vi erbjuder medlemmar i AMD Gotland stöd i form individuell coaching. Kontakta oss för mer information.

Gå direkt till:

 

Besöksadress: Jungmansgatan 123 A
E-post: amdgotland@outlook.com
Tel. Anne 0737-130406
Tel. Annika 070-7671841